Inhimillisyyttä ja ilmastotekoja

Matleena lintutornilla

Äärioikeisto on vaaraksi sinulle ja läheisillesi

Matleena-huolissaan

Populististen äärioikeistolaisten, maahanmuutto- ja vähemmistövastaisten puolueiden kasvu on uhka Euroopan unionin perusarvoille, kuten demokratialle, tasa-arvolle ja ihmisoikeuksille. Jos äärioikeisto saa gallupien lupaaman vaalivoiton, voi se muodostaa parlamenttiin enemmistön maltillisen oikeiston kanssa. Käytännössä tämä olisi kuolinisku ihmisoikeuksien ja ympäristö- ja ilmastoasioiden edistämiselle tulevan 5-vuotiskauden ajaksi.

Laitaoikeisto viittaa maltillista oikeistoa radikaalimpiin oikeistopuolueisiin ja liikkeisiin, mukaanlukien demokratiaa uhkaava äärioikeisto. Termi niputtaa alleen sekalaisen seurakunnan mm. ilmastodenialismia, arvokonservatismia ja nationalismia edustavia liikkeitä sekä väkivaltaisia uusnatseja. Laitaoikeistoryhmiä yhdistää ilmastotoimien ja tasa-arvon vastustaminen, ja tästä politiikasta kärsivät erityisesti haavoittuvaiset vähemmistöryhmät. Rasismin ja maahanmuuttovastaisuuden kasvu aiheuttaa vastakkainasettelua ja turvallisuusuhkia sekä lisää eriarvoisuutta.

Transihmisen oikeuksia vastustava Anti-gender-liike on saanut jalansijaa Euroopassa viime aikoina ja on esimerkki arvojen koventumisesta ja äärioikeiston noususta. Esimerkiksi Unkarin hallinto on hyökännyt transihmisten oikeuksia vastaan, puuttunut koulujen opetussuunnitelmiin ja ajanut alas mm. seksuaalikasvatusta. Myös Suomessa on kasvavaa liikehdintää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden piilottamiseksi opetussuunnitelmista. Konservatismin nousu on johtanut lisääntyvään väkivaltaan sateenkaari-ihmisiä kohtaan.

Arvojen koventuminen näkyy tyypillisesti ensimmäisenä juuri vähemmistöjen oikeuksien alasajona. Autoritaariset hallinnot polkevat naisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, mutta sorto ei kuitenkaan lopu siihen. Euroopan äärioikeistopuolueet ovat harjoittaneet autoritääristä politiikkaa heikentäen sanan- ja lehdistönvapautta sekä oikeuslaitoksen riippumattomuutta, mikä on äärimmäisen huolestuttava kehityskulku. Esimerkiksi Unkarin autoritäärinen hallitus on estänyt oikeuslaitoksen ja median vapaan toiminnan.

EU:n puuttuminen Unkarin oikeusvaltiorikkomuksiin on ollut valitettavan hampaatonta. Ehdollisuusmekanismia, jossa jäädytettyjä EU-varoja myönnetään vain oikeusvaltioperiaatetta korjaavia toimenpiteitä vastaan, pidetään usein toimivimpana vastakeinona. Budjettijäädytyksiä ja muita taloudellisia sanktioita onkin syytä käyttää jatkossa määrätietoisemmin. Varat tulee kiinnittää oikeusvaltioperiaatetta korjaaviin vaatimuksiin, ja EU-varojen käyttöä valvoa. Avainasemassa on mm. aktiivisen kansalaisuuden, median ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja EU-varojen käytön läpinäkyvyyden tukeminen. Myös kovia keinoja, kuten valtion erottaminen EU:sta, ja sillä uhkaaminen, on oltava keinovalikoimassa.

Monissa EU-päätöksissä sovellettavan yksimielisyysvaatimuksen vuoksi Unkarilla on ollut mahdollisuus painostaa komissiota palauttamaan jäädytetyt varat. Yksimielisyysvaatimuksen mielekkyyttä onkin uudelleenarvioitava kriittisesti. EU-kansalaisia edustava parlamentti on antanut vahvan viestin kovempien sanktioiden puolesta. Se haastoi EU-komission oikeuteen Unkarin jäädytettyjen varojen perusteettomasta palauttamisesta ja läpinäkymättömästä prosessista päätöksen takana. 

EU-parlamentin kokoonpanolla on väliä. Mikäli Orbanin puolueen Fidezin laitaoikeistolaiset aatetoverit pääsevät valtaan eri puolilla Eurooppaa, EU:n häirikköoppilaan tekemä kiusanteko tulee yhä helpommaksi. Oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian tila uhkaa romahtaa, tai parhaimmillaankin niitä edistävät toimet ovat jäissä.

Radikaalin laitaoikeiston vaarallisin piirre on äärimmäisten mielipiteiden normalisointi. Jo nyt laitaoikeisto on pystynyt hivuttamaan yleistä mielipidettä europarlamentissa kohti rasistisempaa ja ympäristövihamielisempää ajattelua. Maltillinen oikeistopuolue, parlamentin suurin ryhmä EPP kääntyi vastustamaan kunnianhimoisempaan luonnonsuojeluun tähtäävää ennallistamisasetusta puhtaan populistisin perustein. Myös moni maltillisen oikeiston ehdokas on siirtynyt kannattamaan ihmisoikeuksien kannalta kyseenalaista pushback-pakolaispolitiikkaa ja ns. Ruanda-mallia, jossa turvapaikanhakijat siirretään kolmanteen maahan odottamaan turvapaikkapäätöstä.

Venäjämyönteisiä näkemyksiä omaavat populistipuolueet uhkaavat myös EU:n yhtenäisyyttä Ukrainan tukemisen suhteen. Venäjä on pyrkinyt vaikuttamaan europarlamentin päätöksentekoon esimerkiksi europarlamentin ID-ryhmän kautta, tukenut traktorimielenosoituksia ja rahoittanut Suomessa aikanaan MV-lehteä provosoidakseen ääriajattelun kasvua. Venäjän intressissä on polarisaation lisääminen ja EU:n yhtenäisyyden hajottaminen.

Nämä eurovaalit ovat ehkä elämäni tärkeimmät vaalit. Nyt on kriittistä estää äärioikeiston nousu, ja tähän työhön tarvitaan mukaan kaikki progressiiviset tahot. Käytä äänesi ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja ympäristöä kunnioittavan politiikan puolesta! Muistuta myös kavereita ja tuttuja äänestämisestä. Jaa somepostauksiani! Lähde mukaan kampanjatiimiini tai tee lahjoitus. Demokratiassa me kaikki voimme vaikuttaa historian kulkuun.

Näin EU voi edistää ihmisoikeuksien toteutumista
  • EU:n tulee panostaa työntekijöiden oikeuksia ja ihmisten hyvinvointia ja toimeentuloa parantavaan sääntelyyn.
  • Puututaan lapsityövoiman ja orjatyön hyväksikäyttöön yritysten arvoketjuissa. Yritysvastuulaki tarvitsee lisää kunnianhimoa.
  • EU:n on korjattava globaalia etelää sortava (uus)kolonialistinen politiikka. Panostetaan kehitysyhteistyöhön ja ilmastorahoitukseen.
  • Kansainvälisissä suhteissa ja kauppasuhteissa on edistettävä ihmisoikeuksia johdonmukaisesti. EU:n on tunnustettava Palestiinan valtio ja painostettava Israel siviilien joukkomurhan lopettamiseen.
  • Välimerellä kuolee vuosittain tuhansia turvapaikanhakijoita. Viedään ihmissalakuljettajilta leipä nostamalla pakolaiskiintiöitä ja ottamalla käyttöön turvallisia väyliä työperäiseen maahanmuuttoon.
  • Huolehditaan naisten ja vähemmistöjen oikeuksista. Turvataan aborttioikeus ja toimitaan yhdessä sateenkaarijärjestöjen kanssa vähemmistövihaa vastaan.
  • Oikeusvaltioperiaatetta ja demokratiaa rikkovien jäsenmaiden EU-varat on asetettava tiukasti ehdollisiksi ja niitä on myönnettävä vain aitoja parannuksia vastaan.