Olen Matleena Käppi, 23-vuotias vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu, biologian opiskelija ja muusikko Jyväskylästä. Ajan kunnianhimoista ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa, ihmisoikeusperustaista kehitysyhteistyö- ja pakolaispolitiikkaa sekä tasa-arvoa luovaa talouspolitiikkaa. Viime vuosina olen politiikan lisäksi vaikuttanut useissa ihmisoikeus- ja ympäristöjärjestöissä sekä työntekijänä että vapaaehtoisena.

Ilmastonmuutos on ihmishenkiä vakavasti uhkaava kriisi ja vaatii toimia kaikilla politiikan sektoreilla. Päättäjillä tulisi olla selkärankaa muuttaa talouden rakenteita kestäviksi. Ympäristöongelmien sivuuttaminen talouskasvun nimissä aiheuttaa myös suomalaisille nuorille kohtuutonta kärsimystä ilmastoahdistuksen muodossa.

Tasa-arvo on jäänyt politiikassa paitsioon. Syrjintään, epätasa-arvoon ja köyhyyteen tulisi aktiivisesti puuttua huomioiden risteävät valta- ja sortorakenteet intersektionaalisen feminismin tapaan.

Minua voi äänestää Keski-Suomessa numerolla 8. Tehdään yhdessä oikeudenmukainen Suomi kaikille, ei harvoille!

Ajankohtaista

Matleena Käppi ehdolle eurovaaleihin!

Ihmiskunnan suurimpia haasteita, kuten ilmastonmuutosta, luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja tuloerojen kasvua ei voida ratkaista vain valtioiden tasolla, vaan tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Euroopassa tarvitaan oma Green New Deal, eli julkinen investointiohjelma, jolla Euroopan talous saadaan ympäristön kantokyvyn rajoihin. Panostuksia tarvitaan ympäristöystävälliseen teknologiaan ja raideliikenteeseen huolehtien samalla pienituloisten toimeentulosta ja työpaikoista sekä

Lue lisää...

Kohti kestävää maataloutta

Maapallon pinta-alasta n. 37 % on nykyisin maatalousmaata. Maanviljely ja maatalous ovat edelleen ruoantuotantomme perusta. Suomalainen maaseutu ja maatalous ovat olleet murroksessa jo vuosikymmeniä. Silti kuva itsellisten viljelijöiden idyllisestä pastoraali-Suomesta elää edelleen vahvana. Monet eivät tunnista, että nykyinen maatalous ja eläintuotanto ovat hyvin uusia, vasta toisen maailmansodan jälkeen syntyneitä ilmiöitä.

Lue lisää...

Hyvinvointi talouskasvun edelle

Ihmiselämä perustuu ekosysteemipalveluille, jotka mahdollistavat puhtaan veden, ilman, ruuantuotannon ja tuottavat talouden pohjana olevat materiaalit. Maapallon pinta-ala ja taloutemme pohjan luovat luonnonvarat ovat rajalliset. Olisikin kriittisen tärkeää, että nämä resurssit jaettaisiin oikeudenmukaisesti siten, että kaikkien ihmisten – myös tulevien sukupolvien – perustarpeet voidaan tyydyttää. Nykyinen talousjärjestelmämme edellyttää jatkuvaa talouskasvua. Tämä

Lue lisää...

Matleena Käppi eduskuntaan – ympäristön puolesta!

Äänestä biologian opiskelija Matleena Käppiä numerolla 8 – kunnianhimoisen ympäristö- ja ilmastopolitiikan puolesta! Olen ehdokkaana Keski-Suomessa vasemmistoliiton listalla. Viimeinen mahdollisuus antaa äänesi on sunnuntaina 14.4. Matleenan teemat eduskuntavaaleissa 2019: 🌍Ilmastonmuutos uhkaa ihmishenkiä 🌈Tasa-arvo takaisin politiikkaan ❤Hyvinvointi talouskasvun edelle

Lue lisää...