Inhimillisyyttä ja ilmastotekoja

Matleena lintutornilla

Broilerit ovat valloittaneet maailman

Matleena-niitty

Ihmiskunta painaa lähes 20 kertaa enemmän kuin kaikki maapallon luonnonvaraiset nisäkkäät yhteensä. Suurimman nisäkäsmassan muodostavat kuitenkin ihmisten kotieläimet. Esimerkiksi koirat painavat lähes yhtä paljon kuin kaikki maailman luonnonvaraiset nisäkkäät yhteensä. Broilereita on Maapallolla enemmän kuin kaikkia muita lintulajeja yhteensä. Puolet maapallon elämälle suotuisasta pinta-alasta on valjastettu pelkkään ruuantuotantoon.

Ihmisen tuotantoeläimet (ja etenkin niiden rehun kasvatus) vievät elintilan luonnonvaraisilta eläimiltä, mutta eläintuotannon ympäristöhaitat eivät rajoitu pelkästään luontokatoon. Eläintuotanto aiheuttaa arvioiden mukaan noin 18–30 % ilmastopäästöistä, tietokirjailija Risto Isomäen mukaan välillisesti jopa enemmän. Myös esimerkiksi merten saastuminen ja vesistöjen rehevöityminen linkittyy vahvasti maatalouteen, isolta osin eläintuotantoon.

Tuotantoeläinten käsittämättömän suuri määrä maapallolla osoittaa eläintuotannon valtavan merkityksen paitsi ympäristöongelmien, myös kärsimyksen vähentämisen näkökulmasta. Eläinten oikeudet jäävät systemaattisesti paitsioon päätöksenteossa (ks. tietolaatikko), vaikka tuotantoeläimiä on moninkertainen määrä ihmisiin verrattuna.

Siinä missä EU:n väkiluku on noin 448 miljoonaa, vaikuttaa EU:n sääntely noin 2 miljardiin lintuun ja 300 miljoonaan nisäkkääseen! Nämä miljardit tuntevat, kokevat yksilöt joutuvat elämään ahtaissa ja ahdistavissa oloissa ja päätyvät lopulta tapetuksi. Jokainen tuotantoeläin on oma persoonansa, jonka elinolojen kohentamisella on väliä. Vastuu tehotuotannon aiheuttamasta tarpeettomasta kärsimyksestä on ensisijaisesti päättäjillä, jotka laativat eläinten hyvinvointistandardit ja voivat ohjata maataloustukia kestävämpään ruuantuotantoon.

Näin EU voi vähentää eläinten kärsimystä:

 • Aloitetaan reilu siirtymä kohti kasvipohjaista ruuantuotantoa.
 • Kielletään ympäristölle haitallisten eläintuotteiden mainostaminen
 • Tuetaan kestävien kasviproteiinien kehittämistä
 • Kielletään turkistarhaus EU:ssa
 • Kielletään eläinten häkkikasvatus
 • Kielletään elävien eläinten teuraskuljetukset EU:n ulkopuolelle
 • Tehostetaan eläinten hyvinvointiin liittyvien laiminlyöntien valvontaa
 • Rahoitetaan eläinkokeettomien tutkimusmenetelmien kehittämistä
 • Vaaditaan tuontituotteilta samojen eläinten hyvinvointistandardien noudattamista
 • Kalojen inhimillisestä tainnutuksesta on luotava lainsäädäntö, ja kalastusta säänneltävä kestävästi

Tiesitkö?
 • EU:n maataloustuista jopa 82% kohdistuu eläintuotantoon.
 • Lihan ja maidontuottajien maataloustukiin käytetään EU:ssa 1200-kertainen määrä julkista rahaa kasviproteiineja kehittäviin yrityksiin verrattuna.
 • Eläintuotannon vuotuinen arvo EU-alueella on 149 miljardia euroa, ja EU käyttää eläinten hyvinvoinnin tukemiseen tähän verrattuna noin puoli promillea, 70 miljoonaa euroa.
 • Tämä siitä huolimatta, että 82 % eurooppalaisista haluaisi, että tuotantoeläinten hyvinvointia suojeltaisiin nykyistä paremmin.
 • EU:n direktiiveillä jopa 10 vuoden siirtymäajat, ja moni jäsenvaltio ei silti noudata eläinten hyvinvointia parantavia direktiivejä.