Inhimillisyyttä ja ilmastotekoja

Matleena lintutornilla

Ehdolla eduskuntavaaleissa 2023!

Keski-Suomen Vasemmisto on asettanut minut ehdokkaaksi eduskuntavaaleissa 2023!

Olen 26-vuotias biologian opiskelija, Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ja Keski-Suomen aluevaltuuston Vasemmistoliiton ryhmän puheenjohtaja. Olen työskennellyt muun muassa Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö Wisdomilla asiantuntijatehtävissä kestävän kehityksen ja donitsitalouden parissa.

Yhteiskunnan muuttaminen ekologisesti kestäväksi on kriittistä tulevien sukupolvien kannalta ja tarvittava ekologinen jälleenrakennus koskettaa kaikkia yhteiskunnan osa-alueita. Luontokato on pysäytettävä ja myös tuhlaileva ruokajärjestelmämme kaipaa uudistamista. Nykyisenkaltainen eläinten tehotuotanto on kestämätöntä niin ilmaston, maankäytön kuin eläinten oikeuksien näkökulmasta. Poliitikkojen tehtävä on huomioida päätöksenteossa myös ne, joilla ei ole omaa ääntä tai kykyä vaikuttaa, kuten eläimet ja vielä syntymättömät sukupolvet.

Me voimme siirtyä ylikulutukseen perustuvasta kasvutaloudesta resursseja oikeudenmukaisesti jakavaan kohtuutalouteen. Ekokriisin myötä tämä tulee välttämättömäksi ennen pitkää ja viisasta olisi tehdä tarvittavat muutokset ajoissa hallitusti, välttäen hallitsemattomia romahduksia, inhimillistä kärsimystä ja äärimmäistä epätasa-arvoa, niin globaalisti kuin paikallisesti.

On nähtävissä, että viime vuosina yleistynyt poliittinen vihapuhe on johtamassa myös vihatekoihin. Olen kehityksestä huolissani, kuten kaikkien vaikuttajien tulisi olla. Politiikkaan ja yhteiskuntaan osallistumisen tulee olla turvallista ja saavutettavaa kaikille sukupuolesta, seksuaalisuudesta, toimintakyvystä, ihonväristä ja etnisyydestä riippumatta.

Tasa-arvon edistäjänä voisin kutsua itseäni lempeäksi, mutta rohkeaksi feministiksi. Feminismi ei tarkoita minulle vain sukupuolten tasa-arvon ajamista, vaan kokonaisvaltaista ymmärrystä siitä, kuinka vahvasti ihmisen asema yhteiskunnassa on yhteydessä hänen taustaansa, tulotasoonsa ja ulkoisiin ominaisuuksiinsa. Yhdenvertaisuustyö on valtasuhteiden tunnistamista ja syrjivien rakenteiden purkamista, myös omassa ajattelussa. Tasa-arvon edistäminen on käytännössä esimerkiksi heikoimmassa asemassa olevien asettamista etusijalle politiikassa. Tällaisia erityishuomiota vaativia ryhmiä ovat esimerkiksi pienituloiset, vammaiset ja vanhukset.

Yhteiskunnan tulee edistää kaikkien jäsentensä kukoistusta ja panostaa ihmisten mielenterveyteen aina päiväkodeista terapiatakuun toteuttamiseen asti.

Muita arvojani ja kiinnostuksen kohteitani ovat mm. efektiivinen altruismi ja ekologinen talous. Arvostan asiantuntijuuteen ja tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, kokemustietoa ja inhimillistä arvopohjaa unohtamatta.

Vasemmistoliiton Keski-Suomen vaalipiirin nykyinen kansanedustaja Juho Kautto ei hae jatkokaudelle, mikä tekee Vasemmiston tilanteesta maakunnassa erityisen kiinnostavan. Äänimääräni olivat kunta- ja hyvinvointialuevaaleissa Keski-Suomen Vasemmistoliiton suurimmat, ja Kansan Uutiset nostikin minut vaalipiirianalyysissään esille mahdollisena eduskuntaan nousijana! Samaan aikaan Keski-Suomen vasemmistoliiton kansanedustajanpaikka on kuitenkin vaarassa, ja paikan säilyttäminen tulee vaatimaan erityisen vahvaa ja onnistunutta vaalityötä puolueelta ja ehdokkailta.

Eduskuntavaalikampanjaan tarvitaan siis kaikki mahdollinen tuki ja apu. Toivotankin myös sinut tervetulleeksi tukiryhmääni tekemään yhdessä vaikuttavaa kampanjaa ympäristön, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolesta! Pääset mukaan lähettämällä meille viestiä tai antamalla yhteystietosi tällä lomakkeella.

Vaalit pidetään 2.4.2023, ja kampanja alkaa NYT.

#Käppieduskuntaan

Kukin tukiryhmäläinen voi toimia omalla tavallaan esimerkiksi kulisseissa ideoijana, asiantuntijana, tsemppaajana, käytännön apuna, leipojana, muusikkona tai katukampanjoijana oman jaksamisen ja ehtimisen mukaan. Jokaisesta tiimiläisestä on apua. Kampanjatiimiin liittyminen ei kuitenkaan velvoita mihinkään. Ota meihin yhteyttä, jos sinulla ilmenee jotain kysyttävää!

Matleena Käppi

matleena.kappi@gmail.com

Kampanjapäälliköt

Tuomas Närväinen

tuomas.narvainen@gmail.com

Rosa Heikkinen

rosa.heikkinen@gmail.com