Inhimillisyyttä ja ilmastotekoja

Matleena lintutornilla

Hyvää trans-tietoisuuden päivää!

Ihmisellä on vahva evolutiivinen taipumus jaotella mielessämme havaintojamme lokeroihin. Tämä helpottaa meitä hahmottamaan ympäröivää maailmaa ja erottamaan esimerkiksi syötävän hedelmän myrkyllisestä ja ystävän vihollisesta. Sukupuoli on kulttuurisesti erittäin tiukaksi muodostunut lokero. Naisilta odotetaan ja tytöille opetetaan tietynlaisia rooleja, käytöstä, ammatinvalintaa ja miehiltä ja pojilta toisenlaisia. Todellisuus ei kuitenkaan koskaan täysin mahdu lokeroihin, joiden avulla yritämme maailmaa hahmottaa. Myös sukupuoli kurottuu ulos kahdesta kulttuurisesti määritellystä toisilleen vastakkaisesta stereotypiasta ja lokerosta.

Mitä sukupuoli on? Helppo biologinen kysymys? Biologinen sukupuoli ei ole itse asiassa mikään yksinkertainen konsepti. Ihmisellä sukupuolikromosomien yhdistelmiä löytyy yleisimpien XX:n ja XY:n lisäksi muitakin harvinaisempia variaatioita, kuten XXY ja pelkkä X. Kromosomit sekä niiden ohjaamana rakentuva hormonitoiminta ja sukuelimet voivat myös olla keskenään ”ristiriidassa”. Myös sukupuoli-identiteetti on biologinen fyysisen kehon rakenteisiin liittyvä kysymys: transihmisen sukupuoli-identiteetti ja kehoristiriita voidaan havaita aivokuvissa. Meidän tulee hylätä lokeroihimme koodattu vaatimus sukupuolen selvärajaisesta biologisesta määritelmästä, koska sellaista ei ole. Tiukan määrittelyn sijaan olisi oleellista keskittyä luomaan sellaista yhteiskuntaa ja kulttuuria, jossa kaikilla on hyvä olla

Sukupuolen moninaisuus on totta, ja tämä pitäisi ottaa huomioon kaikkialla yhteiskunnassa, myös lainsäädännössä. Jyrkkä sukupuolierottelu ja ahtaat sukupuoliroolit aiheuttavat ongelmia sukupuolivähemmistöjen lisäksi syntymässä määritettyyn sukupuoleensa identifioituville cis-ihmisillekin. Naisia kuristaa mm. heikompi työmarkkina-asema ja miehiä vaatimus kovuudesta ja tunteiden pitämisestä sisällään. Ammattien vahva segregoituminen sukupuolen mukaan on myös ongelmallinen jyrkästä sukupuolierottelusta ja yksilöitä ohjaavista kulttuurisista sukupuolirooleista johtuva epätasa-arvosta kertova ilmiö. Pahiten tilanteesta kärsivät kuitenkin laajasti syrjintää ja väheksyntää kohtaavat transsukupuoliset ihmiset. Ei ole ihme, että transsukupuolisten itsemurhariski on moninkertainen valtaväestöön verrattuna. Ympäröivän yhteiskunnan pitäessä sinua kummajaisena, identiteettiäsi valheena ja kehoasi vääränä voivat seuraukset olla lohduttomat ja tukahduttavat.

Ihmisten tulisi sukupuoli-identiteetistään riippumatta saada olla aidosti omia itsejään vailla syrjintää ja pelkoa. Meidän tulisi oppia suhtautumaan toisiimme ensisijaisesti yksilöinä, ei sukupuolemme edustajina. Kouluissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koko yhteiskunnassa tarvitaan lisää tietoa ja osaamista sukupuolen moninaisuudesta ja vähemmän turhia sukupuolijakoja, ahtaita rooleja ja automaattisia olettamuksia toisista ihmisistä.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa kolmen päivän päästä. Huomaa äänestäessäsi, että puolueiden sateenkaariystävällisyydessä on eroja. Ihmisoikeuksia loukkaavan sterilisaatiopakon poistaminen ei vielä riitä transihmisten oikeuksien turvaamiseksi. Lainsäädännöllä tulee lisäksi turvata itsemääräämisoikeus omaan sukupuoleen, mahdollistaa nais/miesmerkinnän vaihtoehdoksi kolmas juridinen sukupuolimerkintä sekä erottaa juridinen sukupuolen korjaaminen lääketieteellisistä hoidoista.

Olen eduskuntavaaliehdokkaana sitoutunut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavan Setan eduskuntavaalitavoitteisiin. Näihin kuuluu edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi sateenkaaripoliittisen toimintaohjelman luominen ja intersukupuolisten oikeuksien turvaaminen. https://seta.fi/eduskuntavaalit-2019/