Inhimillisyyttä ja ilmastotekoja

Matleena lintutornilla

Inhimillisyyttä EU:n pakolaispolitiikkaan!

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n arvion mukaan viime vuonna keskimäärin kuusi ihmistä päivässä kuoli ylittäessään Välimerta. Eurooppaan pyrkivien pakolaisten määrä on laskenut viime vuosina, mutta kuolleisuusaste on kasvanut hälyttävästi. Tämä on ollut seurausta pelastustoimien rajoittamisesta sekä siitä, että tiukennetun rajavalvonnan ja laillisten väylien puutteen takia ihmiset ovat joutuneet turvautumaan yhä vaarallisempiin reitteihin. Eurooppalaisen päätöksenteon takia Välimerestä on tullut pakolaisten alati kasvava joukkohauta, ja on järkyttävää miten yleistä välinpitämätön suhtautuminen tähän on. Alma Median eurovaalikoneessa vain vasemmistoliiton, vihreiden, feministisen puolueen ja SKP:n kaikki ehdokkaat ovat yhtä mieltä siitä, että EU:lla on velvollisuus pelastaa hukkumisen riskillä merta ylittävät ihmiset. Perussuomalaisista yksikään ei kannata kuolemanvaarassa olevan pelastamista, ja kristillisdemokraattienkin kristilliset arvot näkyvät supistuneen etuliitteeksi puolueen nimessä.

Ihmissalakuljetuksen kitkeminen on useimpien puolueiden yhteinen tavoite. Keinot tähän ovat kuitenkin olleet täysin vääriä. EU:n tekemät sopimukset Libyan ja Turkin kanssa ovat johtaneet ihmisten sulkemiseen epäinhimillisiin oloihin pakolaisleireille ja pidätyskeskuksiin. Rajat kiinni -politiikalla inhimillisen kärsimyksen kasvaminen saadaan korkeintaan siivottua pois eurooppalaisten päättäjien silmien edestä. Tämä ei voi olla EU:n yhteisten arvojen ja ihmisoikeusperiaatteiden mukaista. Ihmisoikeusloukkauksien sallimisen sijasta EU:n tulee lisätä laillisia ja turvallisia kulkuväyliä Eurooppaan. Perheenyhdistämistä pitää helpottaa ja pakolaiskiintiöitä kasvattaa.

Tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää huolehtia ihmisoikeuksia kunnioittavasta pakolaispolitiikasta, kun ilmastonmuutoksen seuraukset tulevat ajamaan ihmisiä yhä suuremmissa määrin vastentahtoiseen siirtolaisuuteen. Euroopan rajat on pidettävä auki pakolaisille, jotta kaikista pahimmilta inhimillisiltä katastrofeilta vältyttäisiin. Samaan aikaan on tärkeä puuttua pakolaisuuden juurisyihin kuten sotiin, köyhyyteen ja elinympäristöjen tuhoutumiseen. Näihin voidaan EU-tasolla vaikuttaa kunnianhimoisilla ilmastotoimilla ja kehitysyhteistyön lisäämisellä.