Inhimillisyyttä ja ilmastotekoja

Matleena lintutornilla

Kohti ihmisoikeusperustaista maahanmuuttopolitiikkaa

Koko Eurooppa kärsii syntyvyyden laskusta, mikä aiheuttaa taloudellisia ongelmia ja suuren tarpeen ulkomaiselle työvoimalle. Maahanmuutosta on tullut olennainen osa taloutta ja luokkarakenteita: esimerkiksi siivoojista, maatilojen työntekijöistä ja ruokaläheteistä merkittävä osa on maahanmuuttajia. Euroopan työmarkkinat ovat riippuvaisia tästä työvoimasta.

Työvoiman tarpeesta huolimatta ulkomaiset työntekijät kohtaavat syrjintää työmarkkinoilla ympäri Euroopan. Rasististen työmarkkinoiden ironia on, että jopa korkeasti koulutetut insinöörit, lääkärit ja professorit työskentelevät usein siivoojina, ikään kuin heidän erityisosaamisensa ei olisi Euroopassa minkään arvoista. Rasismilla hukataan valtavasti inhimillistä ja taloudellista potentiaalia. EU:n tulee puuttua syrjintään työmarkkinoilla ja panostaa nykyistä vahvemmin kaikkien työntekijöiden oikeuksien turvaamiseen.

Ihmisoikeusloukkaukset, kuten ihmisten työntäminen takaisin kuolemaan on normaali toimintatapa EU:n rajoilla. Vuonna 2023 yli 3000 ihmistä kuoli Välimerellä yrittäessään matkustaa Eurooppaan. Moni menehtyy jo aiemmassa vaiheessa matkaa esimerkiksi Saharan autiomaata ylittäessään. Eurooppalaiset rajavartijat hakkaavat ja nöyryyttävät ihmisiä rajoilla mitä hirveimmillä tavoilla. Tämä on ihmisoikeuksia ajavalle EU:lle häpeällistä.

Nämä ongelmat eivät ratkea tiukemmalla rajavalvonnalla. Vuodesta 2005 EU:n rajavalvontaviranomaisen Frontexin rahoitusta on kasvatettu 149-kertaiseksi 6,2 miljoonasta eurosta nykyiseen 922 miljoonaan euroon. (Nämä luvut eivät edes sisällä jäsenvaltioiden huomattavasti kasvaneita rajavalvontabudjetteja.) Tästä huolimatta pakolaismäärä ei ole vähentynyt. Sen sijaan ihmissalakuljettajat ovat alkaneet käyttää entistä vaarallisempia reittejä.

Nykyinen rikkinäinen turvapaikkajärjestelmä on sekä kallis, epäinhimillinen että ruokkii äärioikeiston propagandaa. Nyt vaalien alla EU-komissio esitteli uuden maahanmuuttopaketin näyttääkseen äänestäjille, että EU rajoittaa laitonta maahanmuuttoa. Pakettia on kritisoitu siitä, että siinä on paljon kauniita otsikoita, mutta vähän konkreettisia parannuksia. Ihmisoikeusjärjestöt ovat olleet huolissaan mm. turvapaikanhakijoiden oikeusturvan vaarantumisesta ja jatkuneista suunnitelmista ulkoistaa turvapaikanhakijat EU:n ulkopuolelle.

Nykyinen turvapaikkajärjestelmä ei onnistu tunnistamaan kaikkein haavoittuvimpia ihmisiä, jotka eniten tarvitsevat suojelua. Toisaalta koska laillisia työperäisen maahanmuuton väyliä on hyvin rajoitetusti tarjolla, etsivät monet parempia elinolosuhteita ja työtä Euroopassa turvapaikkahakemuksen kautta. Ihmiset joutuvat turvautumaan salakuljettajiin, jolloin he altistuvat moninaisille vaaroille, hyväksikäytölle ja pahoinpitelylle. Nämä ihmiset käyttävät valtavasti aikaa, rahaa ja energiaa vaarallisiin matkoihin ja pitkiin, masentaviin turvapaikkaprosesseihin. Sekä turvapaikkaa perustellusti hakevat että työn ja parempien elinmahdollisuuksien toivossa saapuneet murtuvat henkisesti vuosia kestävän turvapaikkahakemuksen käsittelyn aikana vailla tulevaisuudennäkymiä tai aidon integraation ja työnteon mahdollisuutta uudessa maassa.

Auttaakseen tehokkaammin kaikkein haavoittuvimpia ryhmiä EU:n tulisi myöntää enemmän suojelua ihmisille, joille on jo myönnetty pakolaisstatus pakolaisleireillä. EU:n tulisi luoda työ- ja opiskeluvaihto-ohjelmia työperäisille maahanmuuttajille. Tämä mahdollistaisi turvalliset reitit Eurooppaan sekä nopean mahdollisuuden integroitua ja panostaa opiskeluun ja työntekoon EU:ssa salakuljettajiin turvautumisen sijasta. Toimiviin kotoutumispalveluihin on panostettava ja rasismiin puututtava. On myös tärkeää ymmärtää, miten uuskolonialistiset rakenteet ja globaali epätasa-arvo johtavat maahanmuuttoon. EU:n on tunnustettava historiallinen vastuunsa ilmastonmuutoksesta ja globaalin etelän taloudellisesta sorrosta. EU:n on rahoitettava ilmastonmuutokseen sopeutumista ja kehitysyhteistyötä parantaakseen ihmisten elämää lähtömaissa. Tämä on vähintä, mitä voimme tehdä hyvittääksemme aiheuttamamme haitat, joista olemme taloudellisesti hyötyneet.

Matleena Käppi – eurovaaliehdokas 71, Vasemmistoliitto

In English

While political rhetoric on migration has become stricter throughout Europe, the EU migration policy has not changed much. Globalisation has not led to restrictive migration policies, but to selective migration policies. 

An interesting example is Hungary, where Orban’s Fidesz won elections with a strong anti-immigrant rhetoric. The authoritarian government has claimed that higher intake of migrants would destroy Hungarian culture. This claim seems ridiculous when we look at migration facts from the country: Due to a lack of workers Hungary introduced a guest worker program in 2019 attracting hundreds of thousands of workers from Asian countries. Hungary has more immigrants than Italy, for example. Is Hungarian culture now destroyed?

The immigrant workers in Hungary have difficult working conditions and are subject to racist policies and restrictive legal norms. 

The whole EU suffers from shrinking birthrates, which create economic problems and a high need for immigrant workers. Immigrant workers have become an integral part of the economy and class structures: A great share of informal labour, food delivery, cleaning, farm harvesting and other low-skilled jobs in the EU is carried out by migrants. In fact, European job markets are dependent on foreign labour. The irony of racist job markets is that even highly educated engineers, doctors and professors often work as cleaners, as if their experience was worth nothing in European countries.

Despite the high need for labour force, the EU does not treat most migrants with kindness. In 2023, more than 3000 people died in the Meditarrenian sea trying to migrate to Europe. It is possible that even more people die already in an earlier part of the journey crossing the Sahara desert. European border guards routinely beat and humiliate people in the most horrible ways. Pushing people back to death is the norm in the EU borders. The people are forced to rely on smugglers, being subject to fear, exploitation and abuse.

The problem is not going to be fixed with stricter border control. The funding for the border control authority Frontex has been increased 149-fold from 6,2 million euros in 2005 to an astonishing 922 million euros today. These numbers don’t even include the heavily increased border control budgets of the nation states. Despite these efforts, the refugee influx has not fallen. Instead, human smugglers have begun using even more dangerous routes.

The current broken asylum system is both costly, inhumane and feeds to the far right propaganda. Now before the upcoming elections, the EU reacted to criticisms and tried to show voters that they are restricting irregular migration. Thus, the commission came up with a new migration pact. The pact has been criticized for having lots of nice headlines, but little improvement. Human rights organisations have been worried about the ongoing plans to externalise asylum seekers outside the EU borders.

The current asylum system fails to identify the most vulnerable people that most need protection. Instead, one third of asylum seekers are not obliged to an asylum, but are looking for better living conditions and work in Europe. These people spend immense amounts of time, money and energy in dangerous journeys and long, depressing asylum processes. Asylum seekers are mentally destroyed by the long process that takes years, without meaningful future prospects, integration efforts or a permission to work in the new country.

To help the most vulnerable groups more effectively, the EU should grant more protection to people who already have a refugee status granted in refugee camps. The EU should create work and study exchange programs for labour migrants. This would allow safe routes to Europe and provide a quick possibility for integration and spending efforts on studying and working in the EU instead of relying on smugglers. It is also important to understand how the neo-colonialist structures and global inequalities lead to migration. The EU needs to acknowledge its historical responsibility for climate change and economic oppression of the Global South. We have to fund climate adaptation and development cooperation to make people’s lives better in the countries of origin. This is the least we can do to make up for the harm that we have created and profited from.

Sources:

Attila Melegh – Balancing the imbalanced. Open lecture 22nd May at the WU.

Melita H. Sunjic – Migration complexities.

SOLV Lecture 28th May 2024 at the WU for the Economics in the EU course.

EU migration pact 2023.

IOM Missing Migrants project.


Malengo project https://malengo.org/evidence-on-international-educational-migration