Inhimillisyyttä ja ilmastotekoja

Matleena lintutornilla

Ryhmäpuheenvuoro vuoden 2019 hyvinvointikertomuksesta

Hyvät valtuutetut ja viranhaltijat,

Kiitos vuoden 2019 hyvinvointikertomuksesta, se oli helppolukuinen ja hyvin jaoteltu ikäryhmittäin ja palvelualoittain.

Hyvinvointikertomuksesta nousi vahvimmin esiin mielenterveyden ongelmat nuorilla, mutta myös muun ikäisillä. Aiemmat vahvistukset nuorten mielenterveyspalveluihin ovat olleet elintärkeitä, mutta eivät vielä riitä. Palveluiden painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään suuntaan on tärkeä tavoite. On hälyttävää, että pikkulapsiperheiden psykologipalveluissa palvelua ei riitä kaikille tarvitsijoille. Tähän toivomme korjausta pikaisesti. Samalla kiitämme: Ohjaamo-toiminta ja monialainen perheryhmätoiminta ovat hienoja esimerkkejä nuorten ja perheiden mielenterveyden tukemisesta. Nuorisopalveluiden yhteistyöstä on hyviä tuloksia. Hyviä hankkeita ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä tulee vakiinnuttaa yhä.

Myös vanhuksilla on oikeus hyvään mielenterveyteen, ja psykogeriatrian osaamista onkin syytä yhä parantaa. Väestön ikääntyessä vanhustenpalveluiden tulee  jatkossakin kehittää kotihoitoa ja hoitajien työhyvinvointia. Raskasta palveluntarvetta ennaltaehkäisee myös vanhusten liikkumisen – sekä urheilun että kuljetuspalveluiden – mahdollistaminen.

Kaupunki voi ennaltaehkäistä kuntalaisten terveysongelmia ja kaventaa terveyseroja. Koronan aikana hyvätuloiset jyväskyläläiset ovat voineet käydä yksityisillä kuntosaleilla, kun toisten kunto on rapautunut. Kaupungin tulisi mahdollistaa terveyttä edistävä liikunta kaikkein pienituloisimmille ja aktiivisesti kannustaa siihen esimerkiksi ilmaisilla kuntosalivuoroilla. Toinen erinomainen keino kansansairauksien, kuten sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisemiseksi olisi kasvisruuan osuuden reipas lisääminen Kylän Kattauksessa.

Kolmannella sektorilla on suuri merkitys kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Järjestöt, kuten työttömien yhdistys, tekevät kustannustehokasta hyvinvoinninedistämistyötä ja niiden toimintamahdollisuudet tulee jatkossa turvata. Vapaaehtoistyö järjestöissä voi tarjota lomautetuille ja irtisanotuille ihmisille mielekästä tekemistä ja tuottaa kaupunkiimme hyvinvointia.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä näkee tärkeänä, että koronan aiheuttamassa talouskriisissä vältetään aiempien talouskriisien virheet. Sosiaalisia ongelmia ennaltaehkäisevistä peruspalveluista ei pidä nyt lähteä leikkaamaan, sillä tämä kostautuisi myöhemmin pahoinvointina ja kasvaneina kustannuksina. Kriisitilanteessa tärkeintä on keskittyä auttamaan niitä ihmisiä, jotka voivat huonosti ja ovat suurimmassa riskissä. Suuremmat investoinnit voidaan jättää myöhemmäksi, ensisijaista on peruspalvelujen toimivuus ja ihmisten hyvinvointi.

Pidetty Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.6.2020.