Inhimillisyyttä ja ilmastotekoja

Matleena lintutornilla

Tammirinteen kaava palautettiin uudelleen valmisteluun!

Hyviä uutisia lähimetsien ystäville! Tammirinteen kaava palautettiin Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 23.1.2023 uudelleenvalmisteluun, jotta alueen luontoarvot säilyisivät paremmin! Kiitän kaikkia palautusesitystäni kannattaneita valtuutettuja. Suurin kiitos kuuluu Tammirinteen metsää puolustaneille kansalaisaktiiveille. Tässä valtuustossa pitämäni avauspuheenvuoro:

Luontokato on ihmiskunnan suurimpia ajankohtaisia ongelmia, ja luontoalueiden hävittäminen aiheuttaa myös jyväskyläläisille ekologista tuskaa ja surua.

Jyväskylän keskustasta saavutettavan välimatkan päässä on jäljellä enää kaksi merkittävänkokoista metsäaluetta; Laajavuori ja Hiihtomaan metsä. Näitä, kuten muitakin kaupunkimme luontoalueita, on vuosien saatossa nakerrettu, eli trendi on enenevissä määrin luontoa tuhoava. 

Jyväskylän kaupungin tulisi omassa kaavoituksessaan pyrkiä luontokadon pysäyttämiseen, ei sen kiihdyttämiseen, kuten nyt. 

Tammirinteen metsä on aktiivisessa virkistyskäytössä. Kaavan pohjoispuolella sijaitsee erittäin arvokasta luontotyyppiä edustavia suolaikkuja, kuten kangasrämereunuksinen luhtaneva. Kaavan vaikutusarvioinnissa todetaan, että tämä metsälain 10:n pykälän mukaan suojelua vaativa laikku tulee todennäköisesti kuivumaan rakentamisen seurauksena.

Rakentamista ei tulisi kohdentaa virkistysmetsäalueille, saati erittäin arvokkaiden tai uhanalaisten luontotyyppien päälle.

Paikalliset asukkaat ja luonnonsuojelijat ovat toivoneet koko metsän säilyttämistä nykyisellään. Yli 1200 ihmistä on allekirjoittanut adressin Tammirinteen metsän säilyttämisen puolesta. Miten satojen kaupunkilaisten näkemys on otettu huomioon? Heikosti. Nykyisessä kaavaehdotuksessa on metsää jäämässä rakentamisen alle jopa enemmän kuin ensimmäisessä kaavaluonnoksessa. Tilanne on siis huonontunut, ja luontoarvoja parantaneet muutokset ovat lähinnä kosmeettisia.

Tammirinteen upean metsän nakertaminen pienissäkin määrin olisi minun ja monen muun mielestä surullista ja väärin, mutta tästä huolimatta olisin valmis kompromissiin, jossa myös uusia tontteja kaavoitetaan. Esitän siis kaavan palauttamista uudelleen valmisteluun. Virkistysmetsää voisi jättää pystyyn kaavan pohjoisosaan enemmän siten, että rakennettavia tontteja jäisi kuitenkin merkittävästi ja arvokkaimmat luontokohteet turvattaisiin. Olen pettynyt siihen, että metsän säilyttämistä vaativien lukuisten jyväskyläläisten näkemykset on tylysti ohitettu ilman pyrkimystä aitoon kompromissiin.