Inhimillisyyttä ja ilmastotekoja

Matleena lintutornilla

Valtuustoaloite anonyymin rekrytoinnin käyttöön ottamiseksi Jyväskylässä

Suomessa rekrytoinnissa tapahtuu paljon ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan, nimeen tai ulkonäköön liittyvää syrjintää. Anonyymi rekrytointi on tehokas keino syrjinnän vähentämiseksi työnhakuprosessissa. Anonyymissä rekrytoinnissa työhakemuksista poistetaan kaikki henkilöön viittaava tieto, kuten työnhakijan nimi, osoite ja siviilisääty. Näin toimien hakuprosessin alkuvaiheessa painottuvat itse hakemus, osaaminen ja kelpoisuusvaatimukset. Samalla varmistetaan kaikkien ihmisten yhdenvertainen mahdollisuus tulla kutsutuksi työhaastatteluun ja rekrytoiduksi tehtävään.

Anonyymi rekrytointi edistäisi Jyväskylän kaupungin strategisia tavoitteita syrjimättömyydestä ja kaikkien kaupunkilaisten yhdenvertaisesta ja tasa-arvoisesta kohtelusta.

Anonyymista rekrytoinnista on kokemuksia julkisella sektorilla ja järjestöissä, muun muassa Helsingin ja Espoon kaupungeista. Myös oikeusministeriössä on kokeiltu anonyymia rekrytointia. Kokemusten mukaan anonyymi rekrytointi korosti muun muassa hakijan hakemusta, osaamista ja kokemusta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Jyväskylän kaupunki alkaa lisätä asteittain anonyymia rekrytointia ja edistää näin yhdenvertaisuuden toteutumista työmarkkinoilla.

-Matleena Käppi
Valtuustoaloite tehty yhdessä Sonja Karppisen, Bella Forsgrénin ja Meri Lumelan kanssa