Inhimillisyyttä ja ilmastotekoja

Matleena lintutornilla

Vihreä siirtymä on Keski-Suomelle menestystekijä

Suomen menestystarina rakentuu työlle, koulutukselle ja viisaille investoinneille. Nyt on aika luoda uusia ekologisesti kestäviä työpaikkoja laajan yhteistyön ja investointien avulla. Viime vuosien toisiaan seuraavat kriisit ovat haastaneet jokaisen mahdollisuutta nähdä positiivisia visioita lähitulevaisuudestamme. Käynnissä olevat kriisit – Ukrainan sota, koronapandemia, ilmastonmuutos ja luontokato –  luovat teollisuudellemme valtavia paineita. Samalla kriisiin vastaamiseksi tehtävä reilu siirtymä on teollisuudellemme vuosikymmenen suurimpia mahdollisuuksia. Tarttumalla näihin mahdollisuuksiin voimme luoda Keski-Suomeen uusia työpaikkoja ja vahvistaa hyvinvointivaltion perustaa vastaten samalla ilmastonmuutoksen haasteisiin. Muutosta ei saa jättää ainoastaan yksittäisten yritysten vastuulle, vaan julkisella vallalla on oltava keskeinen rooli rakentaa uuden ajan teollisuutta. Viisaalla ja kunnianhimoisella toiminnalla voimme vauhdittaa nykyisten alojen reilua siirtymää ja luoda myös täysin uusia menestyviä toimialoja. Näin varmistamme, että vihreän siirtymän tuomat työpaikat ja investoinnit hyödyttävät Suomea ja osaltaan myös Keski-Suomen seutua.

Keski-Suomen vahvalle bio- ja kiertotalouden osaamiselle, koulutukselle ja monitieteiselle kestävyystutkimukselle on erityisen suuri tarve tässä murroksessa ja vihreän siirtymän myötä osaamisemme kysyntä vain kasvaa. Esimerkiksi Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkosto YmpyräKS näyttää mallia siitä, miten reilua siirtymää voidaan edistää tiiviillä yhteistyöllä. Valtakunnallisella tasolla hallitus on sitoutunut tähän historialliseen rakennemuutokseen laajasti ja Euroopan Unioni edistää siirtymää voimakkaasti. Kyseessä oleva perustavanlaatuinen muutos vaikuttaa tuotannon lisäksi kulutukseemme, asumiseemme, liikkumiseemme ja ruokailutottumuksiimme perustavanlaatuisesti.

Vihreän siirtymän synnyttämä murros tulee toteuttaa työntekijöiden ja kansalaisten kannalta oikeudenmukaisesti niin paikallisesti kuin ympäri maailman. Tämä on mahdollista varmistamalla vahva toimijuus ja vuoropuhelu eri toimijoiden välillä. Ilmastonmuutoksen vuoksi teollisuutemme muuttuu nopeasti. Reilun siirtymän avulla voimme varmistaa, että muutoksen synnyttämät työpaikat ja investoinnit hyödyttävät kaikki, ei harvoja.


Ira Vainikainen
Jyväskylän Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja

Matleena Käppi
Keski-Suomen aluevaltuuston Vasemmistoliiton ryhmän puheenjohtaja

Li Andersson
Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri

Silvia Modig
Euroopan parlamentin jäsen, Vasemmistoliitto