Inhimillisyyttä ja ilmastotekoja - Matleena Käppi Euroopan parlamenttiin!

“Päätöksenteossa on katsottava eteenpäin – tulevien sukupolvien hyvinvointi turvataan tämän päivän politiikalla.”

Olen 28-vuotias kestävän kehityksen asiantuntija ja muusikko Jyväskylästä. Minulla on kuuden vuoden kokemus paikallispolitiikasta Jyväskylän kaupunginvaltuutettuna ja Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuutettuna. Tällä hetkellä opiskelen sosio-ekologista taloutta ja politiikkaa Itävallassa Wienissä, ja haluan suunnata vaikuttamistyöni kansainvälisille areenoille. Mielestäni kaiken päätöksenteon pohjana tulee olla tutkittu tieto ja inhimillinen arvopohja.

EU:n on oltava kunnianhimoisen ympäristöpolitiikan edelläkävijä

  • Ilmastokriisi ja luontokato on pysäytettävä yhdessä, tutkittuun tietoon pohjaten.
  • Jatkuva talouskasvu on kyseenalaistettava – tarvitaan reilu siirtymä kohti kestävää kohtuutaloutta.
  • Kaiken päätöksenteon täytyy perustua maapallon rajoihin.

Ihmisoikeusrikkomukset kuriin

  • Kestävä rauha rakennetaan ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja oikeusvaltioperiaatetta edistävällä päätöksenteolla.
  • Ei enää yhtään kuolemaa EU:n rajapolitiikan seurauksena!
  • EU:n on oltava etulinjassa uusien teknologioiden, kuten tekoälyn kestävässä sääntelyssä.

Loppu tehotuotannolle – eläinten oikeudet on otettava vakavasti

  • Tuotantoeläinten laajamittainen kärsimys on aikamme suurimpia moraalisia ongelmia. 
  • Päättäjien on otettava vastuu ruuantuotannon eettisyydestä. On väärin, että eläinten kärsimys maksetaan yhteisistä varoista.
  • Maataloustuet on ohjattava kestävään ruuantuotantoon ja tuotantoeläinten hyvinvointistandardeja on nostettava. Siirtymän on oltava reilu tuottajille.

Äänestä Euroopan parlamentin vaaleissa 9. kesäkuuta 2024, ennakkoäänestys 29.5.–4.6.2024!