Inhimillisyyttä ja ilmastotekoja

Matleena lintutornilla

Keski-Suomen hyvinvointialueen tulee laatia mielenterveysstrategia ja aloittaa nuorten terapiatakuun kokeilu

Jätimme Sirkku Ingervon kanssa tänään hyvinvointialuevaltuuston kokouksessa seuraavanlaisen aloitteen, jonka allekirjoitti valtaosa aluevaltuutetuista.

ALUEVALTUUSTOALOITE 4.10.2022

MIELENTERVEYSTRATEGIAN VALMISTELU JA NUORTEN
TERAPIATAKUUKOKEILU


Mielenterveyden ongelmat ovat keskeinen syy sairauspoissaoloihin ja ennenaikaisiin
eläköitymisiin. Nuorten ahdistuneisuus ja masennusdiagnoosit ovat lisääntyneet viime
vuosina ja erityisesti korona-aikana. Hoitovaje on korona-aikana kasvanut ja moni nuori
jäänyt yksin. Yhtään lasta ja nuorta ei ole varaa päästää syrjäytymään hoitamattomien
mielenterveysongelmien vuoksi. Pelkkä terapia ei ole ratkaisu, mutta hoitoon ajoissa
pääseminen tukee myös lääkkeettömän hoidon oikea-aikaisuutta ja mielenterveyden
vahvistumista.

Ehdotammekin mielenterveyskriisiin vastaamista hyvinvointialueen strategiseksi
painopisteeksi. Lisäksi ehdotamme, että aluevaltuustokaudella Keski-Suomessa aloitetaan
13–29-vuotiaiden nuorten terapia- ja mielenterveyshoidon takuukokeilu erityisesti
keskivaikeiden ja lievien mielenterveyden ongelmien hoitamiseksi sekä vaikeiden
masennuksien ehkäisemiseksi. Kokeilussa walk-in keskusteluapua sote-ammattilaisen
kanssa on saatava viimeistään seuraavana päivänä, myös ilman
ajanvarausta. Lyhytterapeuttisia käyntejä tulisi tarjota 1–20 asiakaslähtöisesti
mielenterveyttä vahvistamaan. Pidempiin terapioihin hakeutumista tulee tukea, jotta
masentunut nuori ei joudu yksin taistelemaan käyvän hoidon saamiseksi ja hoitotahon
löytämiseksi. Myös jalkautuvia menetelmiä voidaan käyttää avun piiriin ajoissa
pääsemiseksi. Yhteistyötä tehdään terveyskeskuksen, oppilashuollon/opiskelijahuollon,
YTHS:n, nuorisovastaanoton- ja nuorisopsykiatrian sekä mielenterveyteen liittyvien
järjestöjen kanssa. Nuori saa apua viikossa riippumatta siitä, minkä tahon kautta hän
hakeutuu keskusteluavun piiriin. Säännölliset mielenterveystarkastukset mahdollistetaan
kouluihin osana oppilashuoltoa Keski-Suomen nuorisovaltuuston toiveen mukaisesti.

Me allekirjoittaneet aluevaltuutetut esitämme, että Keski-Suomen hyvinvointialue

a. laatii mielenterveysstrategian vuoden 2023 loppuun mennessä.

b. aloittaa alle 30-vuotiaiden nuorten terapiatakuukokeilun yllä kuvatulla
tavalla tämän aluevaltuustokauden aikana.


Sirkku Ingervo
Matleena Käppi

Matleena ja Sirkku