Inhimillisyyttä ja ilmastotekoja

Matleena lintutornilla

Lu­kio­lais­ten mie­len­ter­veys an­sait­see päät­tä­jien huo­mion

Sanotaan, että lukio on nuorten elämän parasta aikaa, mutta totuus on valitettavasti monen kohdalla toinen. Suurin syy tähän ovat lukiolaisten mielenterveysongelmat.

Moni nuori kokee lukioajan lähinnä kuormittavana ja koulutyöpainoitteisena elämänjaksona. Opiskelu ja suoriutumispaineet ovat kuitenkin vain pieni osa lukiolaisia vaivaavista asioista. Samassa iässä moni muuttaa omilleen, opettelee oman talouden hallintaa ja muodostaa tärkeitä ihmissuhteita sekä harrastaa tavoitteellisesti, mikäli tälle jää aikaa. Kirjoitukset ja jatko-opiskelu vaivaavat opiskelijoita heti lukiopolun alussa. Kurssivalinnat vaikuttavat siihen, mitä aineita kirjoitetaan ylioppilaskirjoituksissa, ja nämä määrittävät mahdollisuuksia tulevaan opiskelupaikkaan. Jatko-opiskelun valintatapakin on ongelmallinen; On epärealistista ajatella, että onnistuminen yksittäisessä kokeessa määrittäisi osaamisen ja opiskelun motivaation tason. Kirjoitukset ovatkin lopulta suppea tapa mitata osaamista ja kykyä opiskella korkeakouluissa.

Jopa 20-25% nuorista kärsii diagnosoidusta mielenterveysongelmasta, mutta diagnosoidut mielenterveyden häiriöt ovat vain osa todellisesta nuorten kokeman ahdistuksen, masennuksen ja mielenterveysongelmien määrästä. Usein tarvittavaa hoitoa ei ole saatavilla oikeaan aikaan eivätkä ongelmat ratkea itsestään terveydenhoitajalle, kuraattorille, lääkärille tai terapiaan jonotettaessa. Jonot palveluihin ovat jo nyt kohtuuttoman pitkät, ja niin hyvinvointialueen kuin kuntienkin talouteen kohdistuvat säästöpaineet uhkaavat heikentää avun saamista, ongelmien ennaltaehkäisyä ja opintoihin saatavaa tukea entisestään.

Olemme vaatineet aluevaltuutettu Sirkku Ingervon kanssa mielenterveysstrategian laatimista ja nuorten terapiatakuun kokeilun aloittamista Keski-Suomen hyvinvointialueella. Edellytämme valtuustoaloitteessamme nopeaa pääsyä keskusteluavun pariin sekä mielenterveystarkastusten järjestämistä kouluihin Keski-Suomen nuorisovaltuuston tahdon mukaisesti.

Tehdään yhdessä nuorille elämänsä parhaat lukiovuodet ja kehitetään nuorten mielenterveyspalveluja kaikin keinoin! Alkavalla hallituskaudella on erittäin tärkeää, että lukiolaisten mielenterveydelle annetaan enemmän huomiota, eikä palveluiden rahoitusta leikkaamalla syrjäytetä nuoria. Vain onnellisista ja terveistä nuorista kasvaa onnellisia ja terveitä aikuisia.

Matleena Käppi

Aluevaltuuston vasemmiston ryhmän puheenjohtaja

Veronika Laihonen

Opiskelija, Schildtin lukio

Lähde: https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyshairiot/nuorten-mielenterveyshairiot

Matleena Käpin ja Sirkku Ingervon valtuustoaloite: Keski-Suomen hyvinvointialueen tulee laatia mielenterveysstrategia ja aloittaa nuorten terapiatakuun kokeilu