Inhimillisyyttä ja ilmastotekoja

Matleena lintutornilla

Matleena Käppi ehdolle eurovaaleihin!

Ihmiskunnan suurimpia haasteita, kuten ilmastonmuutosta, luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja tuloerojen kasvua ei voida ratkaista vain valtioiden tasolla, vaan tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Euroopassa tarvitaan oma Green New Deal, eli julkinen investointiohjelma, jolla Euroopan talous saadaan ympäristön kantokyvyn rajoihin. Panostuksia tarvitaan ympäristöystävälliseen teknologiaan ja raideliikenteeseen huolehtien samalla pienituloisten toimeentulosta ja työpaikoista sekä ympäristön kannalta kestämättömillä aloilla työskentelevien uudelleenkouluttautumisesta ja muutostuesta.

Myös ihmisoikeudet ja hädänalaisten auttaminen vaatii toimivaa Euroopan tason yhteistyötä. Euroopan unionissa pitää sopia inhimillisestä ja ihmisoikeuksia noudattavasta pakolaispolitiikasta, jossa pakolaisten auttaminen ei ole kiellettyä ja jossa vainoa kokevia ei pakkopalauteta, vaan pakolaiskiintiötä nostetaan ja toimivaan kotoutumiseen panostetaan.
Verovälttelyn kitkeminen, veroparatiisien sulkeminen sekä veropohjan yhtenäistäminen EU:n tasolla ovat tärkeitä keinoja rahoittaa hyvinvointivaltioiden palvelut sekä kaikkien toimeentulo ja hyvinvointi. Euroopan unionia tulee demokratisoida, päätöksenteon avoimuutta lisätä ja suuryritysten lobbausvaltaa kaventaa.

Näistä syistä päätin lähteä ehdolle europarlamenttivaaleihin ja samoista syistä näissäkin vaaleissa kannattaa äänestää! Vaalit pidetään 26.5. ja äänestysalueena on koko Suomi. Jos kampanjassani auttaminen kiinnostaa, laita rohkeasti viestiä!