Matleena Käppi - Inhimillisyyttä ja ilmastotekoja!

Teemani kuntavaleissa 2021 Jyväskylässä:

Ympäristö

  • Jyväskylän ilmastopäästöt nollaan
  • Jyväskylän energiayhtiö Alvan tulee siirtyä pikaisesti polttovapaaseen energiantuotantoon 
  • Ympäristövaikutukset tulee huomioida ja minimoida kaikessa toiminnassa
  • Lisää ekologista kasvisruokaa kouluihin
  • Luonnon monimuotoisuutta ja virkistysarvoja ei saa heikentää
  • Hyvinvointia ilman ympäristölle haitallista talouskasvua – pyritään donitsitalouden malliin.
Inhimillisyys
  • Tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolesta
  • Heikoimmassa asemassa olevat etusijalle
  • Ei leikata kuntalaisten hyvinvoinnista
  • Mielenterveyspalvelut kaikkien saataville
  • Panostetaan sosiaalisten ja terveysongelmien ennaltaehkäisyyn

Kuntavaalien ennakkoäänestys 26.5.-8.6.2021. Vaalipäivä sunnuntaina 13.6.2021. Äänestä minua Jyväskylässä numerolla 332.