Inhimillisyyttä

  • Nostetaan pakolaiskiintiöitä

  • Lisätään kehitysyhteistyötä

  • Kavennetaan tuloeroja ja huolehditaan alueellisesta yhdenvertaisuudesta

  • Kitketään veronkiertoa ja maiden välistä verokilpailua

Ilmastotekoja

  • EU:n talous ympäristön kantokyvyn rajoihin

  • Maataloustuet kohdennettava eläintuotannon sijaan kasvisruuan tuotantoon

  • Luonnon monimuotoisuuskato pysäytettävä

  • Lentovero, muovivero ja hiilitullit käyttöön

 

 

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys 15.-21.5. Vaalipäivä sunnuntaina 26.5.2019.