Ilmastonmuutos uhkaa ihmishenkiä

 • Hiilineutraali Suomi 2028
 • Metsien hakkuita vähennettävä
 • Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen pysäytettävä
 • Lento- ja lihavero käyttöön
 • Kyseenalaistetaan ympäristötuhoon johtava talouskasvu
 • Kohdennetaan maataloustuet ympäristöystävällisempään
  ruuantuotantoon
 • Eläinlaki eläinten oikeuksia kunnioittavaksi,
  turkistarhaus kiellettävä

Tasa-arvo takasin politiikkaan

 • Pakolaisten ihmisoikeuksia kunnioitettava
 • Nostetaan kehitysyhteistyön määrärahojen osuus 0,7 prosenttiin
 • Vaaditaan toimia naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan
 • Translaki itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi

Hyvinvointi talouskasvun edelle

 • Sukupuolieroja tasoittava 6+6+6 –malli perhevapaauudistukseen
 • Edistetään palkkatasa-arvoa ja kavennetaan tuloeroja
 • Päätöksenteossa huomioitava heikoimmassa asemassa olevat
 • Estetään syrjäytymistä ja parannetaan mielenterveyspalveluiden saatavuutta
 • Nostetaan perusturvaa ja otetaan askeleita kohti perustuloa