Inhimillisyyttä ja ilmastotekoja - Matleena Käppi eduskuntaan!

Hei!

Olen Matleena Käppi, 27-vuotias Keski–Suomen aluevaltuutettu ja Jyväskylän kaupunginvaltuutettu vuodesta 2017. Pyrin eduskuntaan vaikuttamaan tasa-arvon, ihmisoikeuksien ja ympäristön puolesta. Suomen tulevaisuutta ei paranna leikkaukset sote–palveluista tai koulutuksesta. Hyvä tulevaisuus rakennetaan tasaisemmalla tulonjaolla, vahvoilla julkisilla palveluilla ja ilmastotoimien edelläkävijyydellä.

Haluan edistää kaikessa päätöksenteossa yhdenvertaisuutta. Minulle feminismi tarkoittaa sitä, että heikoimmassa asemassa olevat asetetaan päätöksenteossa etusijalle. Periaatteenani on tehdä valintoja tutkitun tiedon ja inhimillisten arvojen pohjalta. Mielestäni päättäjien tulee pitää myös tulevien sukupolvien, eläinten ja luonnon puolta. On aloitettava oikeudenmukainen siirtymä ylikulutukseen perustuvasta kasvutaloudesta ekologisesti kestävään kohtuutalouteen.

Olen luonnontieteiden kandidaatti (ekologia ja evoluutiobiologia). Toimin neljä vuotta Jyväskylän sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä ja nyt olen aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja. Lisäksi olen työskennellyt Jyväskylän yliopiston projekteissa kestävän kehityksen ja donitsitalouden asiantuntijana. Tulen pienituloisesta yrittäjäperheestä, ja siksi pienyrittäjien toimeentulo on minulle läheinen teema. Olen myös muusikko, ja soitan puupuhaltimia Lempivärit–yhtyeessä.

Jos arvomme ovat yhtenevät, toivon että tuet matkaani eduskuntaan. 

Terveisin, Matleena

 

Näitä teemoja puolustan:

 • Kohtuutalous ja hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta

 • Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

 • Ihmisoikeudet, tasa-arvo, vähemmistöjen oikeudet

 • Toimeentulon takaava perustulo

 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus (mm. vanhus-, vammais- ja sosiaalipalvelut)

 • Terapiatakuu ja mielenterveystietoinen päätöksenteko

 • Kulttuurin tukeminen

 • Inhimillinen maahanmuuttopolitiikka

 • Tutkittuun tietoon pohjautuva päätöksenteko

 • Tulevien sukupolvien oikeudet

 • Kehitysyhteistyö ja globaali oikeudenmukaisuus

 • Eläinten oikeudet ja itseisarvo

 

Näitä vastustan:

 • Vihapuhe, rasismi ja syrjintä

 • Disinformaatio ja tiedevastaisuus

 • Ympäristölle haitalliset yritystuet

 • Talouskasvupakko

 • Verovälttely

 • Suuret tulo- ja varallisuuserot

 • Lyhytjänteinen päätöksenteko

 • Kurjistavat leikkaukset

 • Polarisaatio